Creatie

Deelplan 1

Hollandse Waterkracht

Onze energiebehoefte neemt de komende jaren met een viervoud toe. Met zo’n hoeveelheid is nog maar de vraag of er in de toekomst continu stroom uit het stopcontact komt. Daarnaast speelt natuurlijk de opdracht om de vervuilende kolencentrales te sluiten, terwijl deze juist het leeuwendeel van onze elektriciteit produceren.

Met wind en zon alleen redden we het niet in Nederland. Hoe dan wel?

Plan Mommers kijkt naar overvloed, naar dat wat er altijd en overal is in Nederland: water! Waterkracht lijkt in Nederland niet voor de hand liggend om toe te passen, maar Joop biedt oplossingen. Met waterkracht is grootschalige energieproductie en opslag realiseerbaar, door naar de Nederlandse wateren te kijken als een groot stuwmeer.

Waterkracht biedt een schone en energierijke toekomst.

Waterkracht is het eerste deel van het vierluik
“De Wereld Energieneutraal”.
De overige delen zullen gaan over zon, wind en kernenergie.

Deelplan 1 | Waterkracht
is hieronder te downloaden.

Deel dit plan op jouw manier.

Andere creaties van Joop

Menu