“Ik wil beweging brengen in een groeiende collectieve bewustwording dat het anders moet. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen en de volgende generatie niet  opzadelen met ons afval en onze problemen.” 

Na ruim 30 jaar ondernemen moest Joop zijn bedrijven failliet laten gaan. Sindsdien is zijn levensdoel veranderd in: het bouwen aan een toekomst die goed is voor ons allen. Zijn horizon is de kwaliteit van leven, werken en wonen van morgen. 

We krijgen geen herkansing. Het is geen spel waar je verliest en opnieuw kan beginnen. Nee. we moeten het direct goed doen en met een veel bredere horizon kijken. Joop neemt zijn verantwoordelijkheid door plannen te maken en zo de politiek, de bevolking te prikkelen en te confronteren.

Menu